Målsta Blommor AB förser fackhandeln med snittblommor, krukväxter och tillbehör.

Kunderna utgörs främst av blomsterhandlare, trädgårdar och plantskolor belägna i Norrland.

Vi har en anläggning för försäljning på Davidstadsvägen 4 ca 4 km väster om Sundsvall.

Egen produktion i växthus belägna vid sjön Marmen i Ljungans dalgång.

Målsta Trädgård odlar en stor del av de produkter som saluförs av Målsta Blommor.

Tulpaner, julstjärnor, hyacinter och amaryllis utgör våra vinterkulturer.

Penséer, pelargoner och ettåriga vårplantor är Målsta Trädgårds vårkulturer. Kvaliteten gynnas av att produkten odlas lokalt. Korta transporter och begränsad tid mellan skörd och leverans ger fräscha varor ut till butik.

Vår huvudleverantör av snittblommor är Hilverda de Boer. Krukväxter köps in från bland andra Noviflora i Holland, Florex i Danmark och Solgårdens driverier utanför Trelleborg.

Bo Uppman Transport AB i Söderhamn sköter huvuddelen av våra blomsterfrakter från Skåne till Sundsvall.

Transport till kund görs dels med egna bilar men även via Bussgods, Skellefteå Lastbilsstation och Uppman Transport.

Vår personal har god vana och stor kunskap inom hela området från specialbeställning av brudblommor till ett att skapa ett läckert grundutbud i Er snittblomskyl och krukväxtavdelning.

Ordermottagning

Prislistor

Saknar du lösenord så kontakta oss.

Blommor
Målsta Blommor • Davidstadsvägen 4 • 853 50 Sundsvall • Tel: 060-16 66 00 • Fax: 060-15 06 90 • Mail: malsta.blommor@telia.com